Home / Tin tức / CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG, BẢO VỆ, BỒI DƯỠNG ĐẤT ĐAI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG, BẢO VỆ, BỒI DƯỠNG ĐẤT ĐAI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Vy (trang 7-11)
Từ khoá: sử dụng, bảo vệ, bồi dưỡng, đất, đất đai, môi trường
Policy for land use, protecting and improving and environment protection

024 3821 0374