Home / Tin tức / BÀN VỀ NGHIÊN CỨU THỔ NHƯỠNG, NÔNG HOÁ ĐẤT DỐC TRUNG DU, MIỀN NÚI

BÀN VỀ NGHIÊN CỨU THỔ NHƯỠNG, NÔNG HOÁ ĐẤT DỐC TRUNG DU, MIỀN NÚI

Trần Khải (trang 5-6, 23)

Từ khoá:  thổ nhưỡng, nông hoá, đất dốc, trung du, miền núi

 

Somme comments on soil science and agrochemistry of sloping soils in hilly and mountainous regions

024 3821 0374