Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN LÂN LIÊN TỤC CHO SẮN (9 NĂM) TỚI ĐỘ PHÌ ĐẤT DỐC FERRALIC ACRISOLS Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN LÂN LIÊN TỤC CHO SẮN (9 NĂM) TỚI ĐỘ PHÌ ĐẤT DỐC FERRALIC ACRISOLS Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thế Đặng (trang 19-24)

Từ khoá:  ảnh hưởng, bón phân, lân, sắn, độ phì, đất dốc ferralic acrisol, Thái Nguyên

 

Summary

Effects of long-term P fertilization for cassava on soil fertility of sloping ferralitic acrisols in Thai Nguyen province

P applications in conmbination with one level of 80kg N and 80 kg K2O for cassava in sloping ferralic acrisols. It did not have considerable effects on soil C, N, K and S but significantly increased total soil P and soil pH. It increased soil extractable P and Mg but decreased soil extractable K. Soil NH4-N and NO3-N supply rates extracted by ion exchange membranes in one day decreased with increased P rates but these could not be detected by chemical extraction method

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374