QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỜI KỲ PHÁP THUỘC (1858-1945)

10/09/2020

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỜI KỲ PHÁP THUỘC (1858-1945) Ts Nguyễn Đình Bồng   1858-1883: Quá trình xâm lược Việt Nam. 1858 Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng. 1859 Pháp đánh chiếm Gia Định. 1862 Hiệp ước nhượng 3 tỉnh Đông Nam. 1867 Pháp chiếm ba tỉnh phía Tây Nam. 1873 Pháp …

TRAO ĐỔI VỀ NÔNG NGHIỆP THƯ GIÃN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

TRAO ĐỔI VỀ NÔNG NGHIỆP THƯ GIÃN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC Dương Chấn Vinh Phó Giáo sư Khoa Địa chính – Đại học Chính trị Quốc lập Biên dịch và chuyển ngữ: Tôn Gia Huyên Lược trích: Minh Hạnh 1. LỜI NÓI ĐẦU Theo sự phát triển của đô thị, con người bị nhốt …

KHOA HỌC ĐẤT

  KHOA HỌC ĐẤT TS Nguyễn Đình Bồng   Khoa học đất (Soil Science) là môn khoa học nghiên cứu đất mà đối tượng nghiên cứu là tài nguyên thiên nhiên trên bề mặt Trái Đất, gồm nghiên cứu phát sinh đất, phân loại đất và xây dựng bản đồ đất, cùng các thuộc tính …

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM LƯỢC KHẢO

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM LƯỢC KHẢO TS Nguyễn Đình Bồng   Hình ảnh Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương   1. KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN DÂN TỘC LƯỢC KHẢO Những kiến thức về đất đai tích lũy từ kinh nghiệm thực tiễn khai phá đất đai, mở mang …

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THỜI KỲ 1945-1975 LƯỢC KHẢO

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THỜI KỲ 1945-1975 LƯỢC KHẢO TS. Nguyễn Đình Bồng   1. GIAI ĐOẠN 1945-1954 Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam DCCH ra đời, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam được thành lập trên cơ sở tiếp quản Viện Đại học Đông Dương (Khóa đầu khai …

Số 6 – 1996

05/09/2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 6/1996        1. Kiến nghị của Hội thảo “Chiến lược phân bón với đặc điểm đất Việt Nam” Recommendation of the workshop on fertilizer strategy relating to soils’ characteristics of Vietnam (Trang 2)   2. Một số vấn đề về định hướng phát triển nông nghiệp 1996-2000 …

Số 5 -1995

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 5/1995   1. Nâng cấp bản đồ đất xám Đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ 1/1.000.000 theo hệ thống chú giải bản đồ đất thế giới của FAO-UNESCO  Up grading of grey soil map of the Mekong Delta at scale 1/1.000.000 relating to legend of FAO-UNESCO …

Sô 4 – 1994

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 4/1994 Chào mừng Hội nghị thổ nhưỡng quốc tế lần thứ 15 Acapulco -Mexico – tháng 7/1974 Welcome to the 15th World congress of soil science, Acapulco, Mexico, July 1994 Trần Khải, Trần Kông Tấu (trang 3)   Phân loại đất phèn Đồng bằng sông cửu Long …

Số 3 -1993

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 3/1993   Khoa học quản lý đất đai ở nước ta Land management science in our country Vũ Ngọc Tuyên (trang 3-5)   Công tác địa chính, một nhu cầu cấp thiết cần phát triển The cadastral work – an urgent demand needed to develop Cao Tiến …

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374