BÀN VỀ KHOA HỌC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

30/08/2121

Tôn Gia Huyên Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) đang được trình Quốc hội thông qua đã thể hiện quy mô và tầm quan trọng của Quy hoạch sử dụng đất trong xây dựng đất nước. Quy hoạch …

THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VIỆT NAM

28/08/2121

Trong 2 tập “Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII” (nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật) đã nhiều lần nhắc tới “vấn đề đất đai” về tài nguyên, tài sản, phát huy khai thác nguồn lực, kinh tế, quy hoạch, chế độ quản lý và sử dụng, …

HÓA HỌC HÓA HAY HỮU CƠ HÓA NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

20/08/2121

Nguyễn Văn Bộ   TÓM TẮT PGS.TS Nguyễn Văn Bộ nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VASS). Bài viết của ông tóm tắt lịch sử sử dụng phân bón của Việt Nam, nêu vai trò của phân vô cơ và phân hữu cơ và khẳng định, với hầu hết cây …

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH TIỀN GIANG

20/07/2121

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,94 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.  Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo …

Số 62 – 2021

06/05/2121

MỤC LỤC SỐ 62.2021 TABLE OF CONTENT   Phần thứ nhất: Địa lý thổ nhưỡng Part 1. Soil Geography Đất ngập trũng: Sự hình thành, đặc điểm, phân cấp, quy hoạch và sử dụng (lấy thí dụ nghiên cứu điển hình vùng đất ngập trũng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) Submerged soils: The formation, …

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM 1980-2020, THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC

28/04/2121

Đất đai là tài nguyên, tài sản, nguồn lực để phát triển đất nước quan trọng nhất mà tổ tiên để lại cho các thế hệ nối tiếp. Và đến lượt mình, chúng ta cũng phải để lại cho con cháu mai sau một tài sản đất đai đã được làm tăng giá trị cả …

024 3821 0374