Home / Tin tức / VỀ SỰ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG Ở XÃ VÂN NỘI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VỀ SỰ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG Ở XÃ VÂN NỘI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Vân Trang, Nguyễn Hữu trung, và tập thể K-45 Thổ nhưỡng (trang 211)

Từ khoá:  chuyển đổi, cơ cấu cây trồng, Vân Nội, Đông Anh

 

Hygiene vegetable at Van Noi commune, Dong Anh district, Ha Noi province

024 3821 0374