Home / Tin tức / TIẾN TỚI MỘT CHẾ ĐỘ CANH TÁC HỢP LÝ TRÊN ĐẤT DỐC NƯƠNG RẪY Ở VÙNG ĐỒI NÚI VIỆT NAM

TIẾN TỚI MỘT CHẾ ĐỘ CANH TÁC HỢP LÝ TRÊN ĐẤT DỐC NƯƠNG RẪY Ở VÙNG ĐỒI NÚI VIỆT NAM

Lê Duy Thước (trang 27-31)
Từ khoá: canh tác, chế độ, đất, đất dốc, đất đồi núi, nương rẫy
Comparative cultivation system on sloping soils under shifting cultivation in mountainous regions of Vietnam

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374