Home / Tin tức / Số 60 – 2020

Số 60 – 2020

MỤC LỤC SỐ 60.2020

TABLE OF CONTENT

Phần thứ nhất: Dinh dưỡng đất và phân bón

Part 1. Soil Nutrition and Fertilizers

 

01. Nghiên cứu sử dụng phân giun quế thay thế một phần phân đạm hóa học trong thâm canh cà chua trên đất phù sa sông Hồng

The possibility of using vermicompost to replace a part of nitrogen chemical fertilizer for intensive tomato cultivating in the Red River alluvial soils (fluvisols)

Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Thao, Hà Văn Tú (trang 5-9)

02. Ảnh hưởng của phương pháp tưới nhỏ giọt và phân viên nén đến năng suất và hiệu quả sử dụng nước của cây cà chua trên đất phù sa sông Hồng

Effect of drip irrigation and compressed granular fertilizer on the tomato yield and water use efficiency on the Red River fluvisols

Nguyễn Thị Giang, Ngô Thị Dung (trang 10-14)

Phần thứ hai: Môi trường đất

Part 2. Soil Environment

 

03. Nghiên cứu thành phần hệ vi sinh vật trong đất chuyên trồng rau tỉnh Thái Bình

Study on the composition of microbiology system in cultivating vegetable soils at Thai Binh province

Phan Quốc Hưng, Vũ Thị Xuân Hương (trang 15-21)

 

04. Ảnh hưởng của giải pháp sử dụng một số vật liệu để che phủ đất tới năng suất, chất lượng cỏ VA06 tại tỉnh Bình Thuận

Effect of using some materials to cover soil to yield and quality of elephant grass VA06 in Binh Thuan province

Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Hữu Thành (trang 22-27)

 

05. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ cho ngô trồng trên đất cát biển tỉnh Nghệ An

Study on the effects of some mulching materials for maize on sandy soils in Nghe An province

Nguyễn Thị Bích Thủy, Đào Châu Thu, Cao Việt Hưng (trang 27-34)

Phần thứ ba: Đánh giá đất – Quản lý đất – Quy hoạch sử dụng đất

Part 3. Land Evaluation – Land Management – Land Use Planning

 

06. Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển cà phê chè ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Assessing the land suitability for arabica coffee development in Mai Son district, Son La province

Cao Việt Hà, Nguyễn Đắc Lực (trang 35-41)

 

07. Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Towards an efficient use of agricultural land in Kim Son district, Ninh Binh province

Đỗ Văn Nhạ, Chu Minh Thinh (trang 42-48)

 

08. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Assessing the efficiency of agricultural land use in Ham Thuan Bac district, Binh Thuan province

Luyện Hữu Cử, Nguyễn Hữu Thành, Ngô Thanh Sơn, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thọ Hoàng, Trần Quang Đạo, Hoàng Lê Hường (trang 49-55)

 

09. Đánh giá thích hợp đất trồng mía huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Land suitability evaluation of sugarcane land in Ngoc Lac district, Thanh Hoa province

Nguyễn Thị Loan, Đào Châu Thu, Lê Thị Giang (trang 56-62)

 

10. Xác định cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp lý theo hướng nâng cao giá trị kinh tế vùng phía Nam thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Determining the reasonable structure of agricultural production land use towards improving economic value for Southern area of Vientiane city, Lao People’s Democratic Republic

Nguyễn Tuấn Anh, Phouthone Thammavong, Nguyễn Quang Học (trang 63-69)

 

11. Đánh giá biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2019 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Assessment of agricultural land changes in the period of 2014 – 2019 in Yen Lac district, Vinh Phuc province

Nguyễn Đình Trung, Cao Việt Hà, Lê Thị Giang (trang 70-74)

 

12. Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống thành phố Điện Biên – tỉnh Điện Biên từ dữ liệu ảnh viễn thám

Study on separating cnstruction land and bare land in Dien Bien city, Dien Bien province from remote sensing image data

Nguyễn Đức Thuận, Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang (trang 75-81)

 

13. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Nam Định

Driving forces of agricultural land use change in coastal areas of Nam Dinh province

Nguyễn Thị Phương Hoa, Ngô Thế Ân, Lê Thị Giang (trang 82-87)

 

14. Đánh giá một số yếu tố quản lý nhà nước về đất đai ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền sử dụng đất tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Assessment of some factors in state land administration that affect the implementation of land use rights in Tam Duong district, Lai Chau province

Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Thị Thanh Huyền, Doanh Thế Phúc, Đặng Minh Tơn (trang 88-93)

 

15. Đánh giá tình hình thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Assessment of the implementation of land user’s rights in Viet Tri city, Phu Tho province

Trần Trọng Phương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đức Lộc, Đoàn Thanh Thuỷ, Nguyễn Khắc Năng, Nguyễn Quốc Chính (trang 94-100)

 

16. Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh

Assessing the real status of Building the New Rural Area in Luong Tai district, Bac Ninh province

Nguyễn Khắc Việt Ba, Tạ Thị Thu, Nguyễn Văn Long (trang 101-105)

 

17. Xây dựng mô hình hồi quy giá đất ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An bằng phương pháp phân tích hồi quy đa biến

Establishing regression model of land prices in Nghi Huong ward, Cua Lo town, Nghe An province using multiple regression analysis

Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Trung (trang 105-109)

 

18. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

Assessing the status of economic development and organization of production in the new rural area building in Dak Lak province

Quyền Thị Lan Phương, Trần Bình Đà, Nguyễn Hữu Giáp (trang 110-115)

 

19. Thực trạng sản xuất nông nghiệp của người dân vùng núi đá vôi: Trường hợp nghiên cứu tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Agricultural production current satus in limestone areas: A case study in Dong Tan commune, Huu Lung district, Lang Son province

Trần Quang Trung, Đỗ Thị Đức Hạnh (trang 116-120)

 

20. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất sản xuất nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Compiling land unit map for agricultural land evaluation in Ha Tinh city, Ha Tinh province

Trần Quốc Vinh, Hồ Huy Thành (trang 121-126)

 

21. Đánh giá hiện trạng sản xuất và đặc điểm đất trồng bưởi tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Assessment of the current status of production and characteristics of land grown grapefruit tree in Chuong My district, Ha Noi city

Vũ Thị Xuân, Ngô Thị Dung, Cao Việt Hà (trang 127-131)

Phần thứ tư: Thông tin

Part 4. Information

 

22. Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học Đất BBT

Rules for writing and sending articles to Viet Nam Soil Science Journal

Editorial Board

024 3821 0374