Home / Tin tức / BÁO CÁO CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

BÁO CÁO CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Report of the Organizing Commitee
Lê Duy Thước (trang 2,3, 23)
Từ khoá: hội khoa học đất, thành lập

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374