Home / Quy trình / Tạp chí Khoa học Đất

Tạp chí Khoa học Đất

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216, đăng tải các bài báo khoa học công bố các kết quả của các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các mô hình thử nghiệm mới về đất, phân bón, dinh dưỡng cây trồng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất bền vững; giới thiệu kết quả của các công trình nghiên cứu mới về kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường liên quan đến đất; Những bài dịch, tóm tắt tổng hợp tư liệu nước ngoài về khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý liên quan đến đất, nước, phân bón; Tin tức hoạt động về khoa học đất của ngành và địa phương.

Tạp chí vinh dự được đứng trong danh mục tạp chí Quốc gia có uy tín được Hội đồng khoa học ngành lựa chọn theo quyết định số 151/QĐ-HĐQL- NAFOSTED ngày 09/8/2019 của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Tạp chí cũng được Hội đồng Học hàm giáo sư, hội viên và độc giả đánh giá cao, là một trong các tạp chí khoa học nghiêm túc.

024 3821 0374