Home / Tin tức / TIN VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 20

TIN VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 20

TV BCH TW Hội (trang 200)

Từ khoá:  tạp chí khoa học đất, tạp chí khoa học đất số 20

 

About the activities on occasion publishing special issue No20 of Vietnam Soil Science Journal

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374