Home / Tin tức / TIẾN TỚI MỘT CHẾ ĐỘ CANH TÁC HỢP LÝ TRÊN ĐẤT DỐC NƯƠNG RẪY Ở VÙNG ĐỒI NÚI VIỆT NAM

TIẾN TỚI MỘT CHẾ ĐỘ CANH TÁC HỢP LÝ TRÊN ĐẤT DỐC NƯƠNG RẪY Ở VÙNG ĐỒI NÚI VIỆT NAM

Lê Duy Thước (trang 27-31)
Từ khoá: canh tác, chế độ, đất, đất dốc, đất đồi núi, nương rẫy
Comparative cultivation system on sloping soils under shifting cultivation in mountainous regions of Vietnam

024 3821 0374