Home / Tin tức / THỤNG TIN VỀ HỘI NGHỊ PHÂN BÓN THẾ GIỚI LẦN THỨ 11 VỚI CHUYÊN ĐỀ “SẢN XUẤT CÂY TRỒNG BỀN VỮNG VÀ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT”

THỤNG TIN VỀ HỘI NGHỊ PHÂN BÓN THẾ GIỚI LẦN THỨ 11 VỚI CHUYÊN ĐỀ “SẢN XUẤT CÂY TRỒNG BỀN VỮNG VÀ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT”

Bùi Đình Dinh, Phạm Quang Hà (trang 194-195)

Từ khoá:  hội nghị, phân bón, sản xuất, cây trồng, độ phì, đất

 

Information about the 11th international fertilizer conference in Ghent, Belgium

024 3821 0374