Home / Tin tức / SỬ DỤNG DSSAT TRONG MÔ PHỎNG CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH DÀI HẠN TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỬ DỤNG DSSAT TRONG MÔ PHỎNG CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH DÀI HẠN TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngô Ngọc Hưng (trang 138-145)

Từ khoá:  sử dụng, DSSAT, mô phỏng, luân canh, mô hình, đất xám, đất xám bạc màu, Đồng bằng sông Cửu Long

 

The simulation of cropping sequences using DSSAT on degraded grey soils in the Mekong delta

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374