Home / Tin tức / PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN – HUẾ THỜI KỲ 2003-2010 DO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN – HUẾ THỜI KỲ 2003-2010 DO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nguyễn Thanh Trà1, Lê Đình Khánh2

1 Đại học Nông nghiệp I

2 Sở Kế hoạch – Đầu tư, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Từ khoá:  điều chỉnh, quy hoạch, sử dụng đất, Nam Đông, Thừa Thiên – Huế, đầu tư nước ngoài, dự án, ảnh hưởng

 

Summary

Adjustment project of land use planning in Nam Dong district, Thua Thien – Hue province period 2003-2010 influenced by foreign investment projects

Project of land use planning in Nam Dong was established in 2001. There are some foreign-invested projects under operating. The project of land use planning was not consistent with current land use. It needs to change the project of land use planning in the period 2003-2010. Based on area of foreign-invested projects and current land use the land use planning of the district has been readjusted. It facilitated land management in Nam Dong.

024 3821 0374