XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN AN BIÊN (TỈNH KIÊN GIANG) SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM TÍCH HỢP

Phan Kiều Diễm1*, Võ Quang Minh1, Nguyễn Kiều Diễm1, Nguyễn Trọng Cần2 [1] Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ *Email: pkdiem@ctu.edu.vn 2 Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi, Thái Lan   TÓM TẮT Nghiên cứu ứng dụng chuỗi ảnh tích hợp MODIS-Landsat có độ …

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (As, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr) TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

Nguyễn Thành Hưng1* [1] Trường Đại học Đồng Nai, email: hungphuocan@gmail.com   TÓM TẮT Nghiên cứu về hiện trạng tích lũy một số kim loại nặng (KLN) trong đất nông nghiệp nhằm giúp người dân tái chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP cho một số trái cây chủ lực như: chôm chôm, ổi, sầu riêng,… tại …

ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA TẠI THÁI BÌNH

Vũ Anh Tú1, Lê Mạnh Dũng1, Trần Mậu Tân1, Phạm Thế Tuyển1, Vũ Thị Út2 [1] Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Email: vuanhtu.niapp@gmail.com 2 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.   TÓM TẮT Trước những biến đổi khí hậu ngày …

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN KHOÁNG BẰNG SẢN PHẨM HỮU CƠ, SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT CÀ CHUA NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Nguyễn Thu Hà1*, Nguyễn Văn Thao1, Hà Văn Tú1 [1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Email: thuhann1@gmail.com   TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ứng dụng bộ sản phẩm dung dịch hữu cơ, chế phẩm nấm rễ Microbesmart và Trichoderma trong sản xuất cà chua theo …

ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN B (BORON) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI CỦA CÂY MÈ ĐEN (Sesamum indicum L.) VỤ HÈ – THU TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG

Nguyễn Thị Bích Thắm, Lê Vĩnh Thúc2, Trần Ngọc Hữu2, Nguyễn Quốc Khương2, Trần Thị Bích Vân2, Nguyễn Văn Chương3 1 Học viên cao học ngành Khoa học cây trồng, Trường Đại học An Giang 2 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, Email: lvthuc@ctu.edu.vn, 3 Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên, …

024 3821 0374