THỰC TRẠNG XÂM NHẬP MẶN ĐẤT TRỒNG LÚA KHU VỰC VEN PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG

Nguyễn Phúc Khoa1*, Nguyễn Thanh Điền2, Nguyễn Hữu Ngữ1 [1] Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 2 Khoa Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Kyoto, Kyoto, Nhật Bản * Email: nguyenphuckhoa@huaf.edu.vn   TÓM TẮT Xâm nhập mặn ngày càng gia tăng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sản suất …

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HÀM LƯỢNG ĐẠM (N) TỔNG SỐ TRONG ĐẤT TẠI THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM

Trần Thị Mai Anh1*, Nguyễn Văn Dũng1, Vũ Thị Thanh Thủy1, Dương Anh Quân2, Nguyễn Thu Thùy1, Hoàng Hữu Chiến1 [1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 2 Khoa trắc địa – Bản đồ, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội * Email: tranthimaianh@tuaf.edu.vn …

SỰ TÍCH LUỸ KIM LOẠI NẶNG (As, Cd, Cu, Pb, Zn) TRONG CÂY BẢN ĐỊA TẠI MỘT SỐ MỎ KHOÁNG SẢN TẠI THÁI NGUYÊN

Nguyễn Ngọc Sơn Hải1,3*, Nguyễn Ngọc Nông2, Nguyễn Thanh Hải1, Peter Sanderson3, Ravi Naidu3 [1] Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 2 Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 3 Trung tâm Toàn cầu về Cải tạo môi trường (GCER), …

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Trương Thành Nam1*, Nguyễn Ngọc Nông1 [1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên * Email: truongthanhnam@tuaf.edu.vn   TÓM TẮT Kết quả nghiên nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã xác định được 3 nhóm đất chính: Nhóm đất đỏ …

HÀM LƯỢNG TỔNG SỐ VÀ DỄ TIÊU CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG TRONG ĐẤT VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA CHÚNG VỚI LÝ HÓA TÍNH CƠ BẢN CỦA ĐẤT TẠI VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN

Hoàng Hữu Chiến1*, Đặng Văn Minh1,Nguyễn Huy Trung1, Nguyễn Quang Thi1, Nguyễn Duy Hải2, Trần Thị Mai Anh1, Kozo Iwasaki3, Sota Tanaka3 [1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 2 Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 3 Khoa Nông nghiệp …

SỐ 65 – 2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 65/2021 CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG   Đặc điểm hình thái và một số tính chất lý hóa học đất trồng chè tỉnh Thái Nguyên Morphological characteristics and some physical and chemical properties of the soils growing tea plant in Thai Nguyen province …

024 3821 0374