Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU QUY VÙNG ĐẤT TRỒNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY LŨ TẠI CAO BẰNG

NGHIÊN CỨU QUY VÙNG ĐẤT TRỒNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY LŨ TẠI CAO BẰNG

Hoàng Tự Lập, Tôn Thất Chiểu (trang 75-79)

Từ khoá: nghiên cứu, quy hoạch, đất, cây thuốc lá, Cao Bằng

 

Zoning of the over-dried yellow tobacco growing in Cao Bang province

024 3821 0374