Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRỒNG CHÈ LÂU NĂM TỚI MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ HOÁ HỌC ĐẤT

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRỒNG CHÈ LÂU NĂM TỚI MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ HOÁ HỌC ĐẤT

Đặng Văn Minh (trang 48-52)

Từ khoá:  ảnh hưởng, chè, trồng trọt, tính chất lý hoá, đất

 

Summary

Effect of long-term tea cultivation on physical and chemical soil properties

Key indicators of soil quality (most sensitive to cultivation-induced changes) were soil organic C, nutrient supply (n, P, K and S), pH, mechanical resistance, bulk density, total porosity, plant available water content, and the MWD of soil aggregates. Contrast analysis of soil properties between the forest soils with the cropped soils and among cropped soils with different cultivation intervals provided a timely measure of soil indicators. Although the change during the 1st 10 ear of tea cultivation, measurable changes in important soil quality indicators were observed consistency in the older tea plantations. Trends associated with the various soil parameters suggested that, under current management practices, long-term tea cultivation results in a loss of soil quality.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374