Home / Tin tức / MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

Trần Kông Tấu1, Nguyễn Thế Đồng2, Phan Đỗ Hùng3, Đặng Hồng Phương4

1,4Khoa Môi trường, ĐHKHTN, ĐHQGHN

2,3Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Từ khoá:  kết quả, xử lý, đất, ô nhiễm, phương pháp hoá học

 

Chemo-remediation of heavy metal contaminated soils using Vietnamese betonite

024 3821 0374