Home / Tin tức / MÔ HÌNH TÍCH HỢP ALES-GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CỦA CẢNH QUAN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG (VÍ DỤ VÙNG CHUYÊN CANH CÀ PHÊ, CAO SU TỈNH ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG)

MÔ HÌNH TÍCH HỢP ALES-GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CỦA CẢNH QUAN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG (VÍ DỤ VÙNG CHUYÊN CANH CÀ PHÊ, CAO SU TỈNH ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG)

Nguyễn Đình Kỳ1, Lưu Thế Anh1, Nguyễn Cao Huần2, Nguyễn An Thịnh2, Nguyễn Xuân Độ3

1Viện Địa lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2Khoa Địa lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

3Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông

Từ khoá:  mô hình, mô hình tích hợp, ALES, GIS, ALES-GIS, đánh giá, thích nghi, sinh thái, cảnh quan, cây trồng, cà phê, cao su, Đắk Nông

 

Summary

An integrated ALES-GIS model in evaluating ecological suitability of landscape for cultivated crops (a case study: coffee, rubber area of Dak Nong province)

Integrated ALES-GIS model has 3 parts: data input including ecological requirement of crop and landscape map linking with landscape properly matrix, ALES and GIS softwares interacted with evaluation experts, data output that are evaluation matrix linking with ecological suitability maps. This model has advantage as a model not only evaluates landscape suitability exactly but rapidly. Results of its application in landscape evaluation for cultivated crops, of coffee and rubber shows that: in Dak Lak and dak Nong territories, there are 483.119 ha suitable for rubber, 791.615 ha for coffee. This result is necessary for adjustment of land use planning for coffee and rubber growing in these provinces.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374