Home / Tin tức / KHẢO SÁT XÓI MÒN ĐẤT THÔNG QUA KỸ THUẬT ĐO HÀM LƯỢNG CS-137

KHẢO SÁT XÓI MÒN ĐẤT THÔNG QUA KỸ THUẬT ĐO HÀM LƯỢNG CS-137

Trình Công Tư, Phan Sơn Hải

Từ khoá:  xói mòn, đất, đo, hàm lượng, Cs-137

 

Surveying on soil erosion through Cs-137 technique

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374