Home / Tin tức / KẾT QUẢ PHÂN HẠNG MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CỦA ĐẤT ĐAI VỚI CÂY LÚA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

KẾT QUẢ PHÂN HẠNG MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CỦA ĐẤT ĐAI VỚI CÂY LÚA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Văn Toàn*

*Phòng thổ nhưỡng, Viện QH&TKNN

Từ khoá:  kết quả, phân hạng, độ thích hợp, đất, lúa, lúa nước, Quảng Trị

 

Summary

The results of and evaluation for wetland rice in Quang Tri province

Rice growing area in Quang Tri is 26,600 ha. The high suitable area is 12448.1 ha, (47%). Suitable area is 7927.6 ha and marginally area is 6205.8 ha.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374