Home / Tin tức / HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT

Bùi Quang Toản (trang 92)

Từ khoá: hội thảo, hội thảo quốc tế, điều tra, đánh giá, tài nguyên đất

International workshop for head of national soil survey organization

024 3821 0374