Home / Tin tức / HỘI THẢO “QUẢN LÝ BỀN VỮNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP: HẠN CHẾ THOÁI HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG SA MẠC HÓA” NĂM 2012

HỘI THẢO “QUẢN LÝ BỀN VỮNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP: HẠN CHẾ THOÁI HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG SA MẠC HÓA” NĂM 2012

Tham luận tại hội thảo:

Độ phì nhiêu hiện tại và cân bằng dinh dưỡng đất lúa. PGS.TS Vũ Năng Dũng, ThS Đỗ Đình Đài – Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp

Sử dụng đất mặn, đất phèn ở Việt Nam, hạn chế nguy cơ thoái hóa. PGS.TS Hồ Quang Đức, TS Nguyễn Văn Đạo – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Canh tác bền vững trên đất dốc miền núi phía Bắc, thuận lợi và thử thách. PGS.TS Đào Châu Thu – Hội KH Đất Việt Nam, PGS.TS Lê Quốc Doanh – Cục Trồng trọt

Thoái hóa đất, khô hạn sa mạc hóa và sử dụng đất bền vững. PGS.TS Lê Thái Bạt – Hội Khoa học Đất VN, ThS Luyện Hữu Cử – ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Đặc điểm cơ bản hoang mạc hóa một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. GS.TSKH Đỗ Đình Sâm, PGS.TS Ngô Đình Quế – Chi hội KH Đất Viện KH Lâm nghiệp

Bàn về thoái hóa và phục hồi đất Việt Nam xét về các chỉ tiêu các bon hữu cơ và các tính chất liên quan. TS Phạm Quang Hà – Viện Môi trường Nông nghiệp

Biến đổi khí hậu và nguy cơ sa mạc hóa ở Việt Nam. GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ – TT Khoa học Công nghệ Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Hoang mạc hóa ở Việt Nam và biến đổi khí hậu. TS. Phạm Đức Thi – TT Khoa học Công nghệ Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Đất rừng ngập mặn Việt Nam và quản lý đất bền vững. PGS.TS Ngô Đình Quế, KS Nguyễn Ngọc Bình, ThS Đinh Thanh Giang – Chi hội KH Đất Viện KH Lâm nghiệp

Rừng và vấn đề suy thoái đất lâm nghiệp. TS Vũ Tấn Phương – TT nghiên cứu sinh thái và MT rừng

Rừng trồng bạch đàn và keo: thoái hóa và phục hồi độ phì đất. GS.TSKH Đỗ Đình Sâm, TS Phạm Ngọc Mậu – Chi hội KH Đất Viện KH Lâm nghiệp

Thực trạng và giải pháp phòng ngừa và giảm nhẹ hậu quả hoang mạc hóa tại Ninh Thuận đến năm 2020. ThS Bùi Anh Tuấn – Sở NN và PTNT Ninh Thuận

Thực trạng sa mạc hóa và vùng có nguy cơ sa mạc hóa ở Tây Bắc. ThS Huỳnh Thị Liên Hoa, ThS Hà Việt Hùng, KS Chu Đắc Thịnh – Viện Quy hoạch và TKNN

Cơ chế chính sách quản lý đất nông nghiệp bền vững. Bài học kinh nghiệm và những bất cập. TS Nguyễn Đình Bồng, ThS Phạm Minh Hạnh – Hội Khoa học Đất Việt Nam, ThS Bùi Tuấn Anh – NCS Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Cơ chế chính sách quản lý đất lâm nghiệp bền vững. KS Vũ Long – Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp VN

Pháp luật về bảo vệ đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay. ThS Vũ Văn Tuấn – ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Đặc điểm môi trường khu vực khai thác, chế biến Bauxit ở Tây Nguyên và khả năng phục hồi thảm thực vật. TS Nguyễn Thành Mến – TT Nghiên cứu TNLS Lâm Đồng

Đất than bùn Đồng bằng sông Cửu Long, phát thải khí nhà kính và quản lý sử dụng bền vững đất than bùn. ThS Trần Thị Thu Anh – Viện KH Quản lý Môi trường, GS.TSKH Đỗ Đình Sâm, TS Vũ Tấn Phương – Viện Khoa học Lâm nghiệp VN

Hội thảo đã đánh giá thực trạng thoái hóa đất và sa mạc hóa ở nước ta, xu thế biến động và nguy cơ tiềm ẩn; Đề xuất các giải pháp chính sách và định hướng chống thoái hóa đất và sa mạc hóa gửi đến các cơ quan hữu quan./.

 

024 3821 0374