Home / Tin tức / HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ TƯ VỀ ĐẤT PHÈN

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ TƯ VỀ ĐẤT PHÈN

Đỗ Ánh (trang 88-90)
Từ khoá: hội nghị quốc tế, đất phèn, sử dụng, đánh giá, độ phì, quản lý, mô hình
The fourth international symposium on acid sulphate soils

024 3821 0374