Home / Tin tức / HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 17 VỀ ĐẤT ĐỒNG CỎ

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 17 VỀ ĐẤT ĐỒNG CỎ

Trần Kông Tấu (trang 90-91)

Từ khoá: Hội nghị quốc tế, đất, đồng cỏ

 

17th international grassland congress – New Zealand, Australia 1993

024 3821 0374