Home / Tin tức / Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).

Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).

Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).

Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS)  phối hợp với Đại học Thái Nguyên (TNU), sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).  Hội nghị sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam vào ngày 26-29 tháng 3 năm 2024.

Thông tin chi tiết và đăng ký tại : https://esafs2024.tnu.edu.vn/

CHỦ ĐỀ ESAFS 2024: ĐẤT LÀNH MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu:

  • Chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức vô giá giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước Đông và Đông Nam Á
  • Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các hiệp hội thành viên và mạng lưới
  • Đóng góp vào sự phát triển bền vững trong khu vực thông qua sự hài hòa giữa nông nghiệp và môi trường

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374