Home / Tin tức / HIỆU LỰC CỦA PHÂN BÓN TỔNG HỢP S289 ĐỐI VỚI LẠC

HIỆU LỰC CỦA PHÂN BÓN TỔNG HỢP S289 ĐỐI VỚI LẠC

Phạm Ngọc Chánh, Đỗ Ánh (trang 96-97)

Từ khoá:  hiệu lực, phân bón, phân tổng hợp, S289, lạc

 

Effect of complex fertilizer S289 on groundnut

024 3821 0374