Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÀ PHÊ Ở ĐẮK LẮK

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÀ PHÊ Ở ĐẮK LẮK

Trương Hồng và ctv (trang 67-75)

Từ khoá:  sử dụng, phân bón, cà phê, Đắk Lắk

 

Summary

Actual status of fertilizer use for coffee in Dak Lak province

Farmers applied fertilizer with high doses comparison with coffee yield obtained. Rates for sorts of fertilization were imbalanced, with high nitrogen, phosphorus. The application of fertilizer has been improving fertility of soil. With average yield about 3 tons/ha, balance of nitrogen and phosphorus have been positive, on the contrary for potassium.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374