Home / Tin tức / HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ ĐỊA CHỈ CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ SAU HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15 Ở ACAPULCO, MEXICO

HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ ĐỊA CHỈ CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ SAU HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15 Ở ACAPULCO, MEXICO

Trần Kông Tấu (trang 97)

Từ khoá: Hội thổ nhưỡng quốc tế, Mexico, tổ chức

 

Address of the officers and chairpersons of commissions, subcommissions of ISSS

024 3821 0374