Home / Tin tức / GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM (1980-2020) – KHẢO CỨU & BÌNH LUẬN

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM (1980-2020) – KHẢO CỨU & BÌNH LUẬN

Cuốn sách “Pháp luật đất đai Việt Nam (1980-2020) – Khảo cứu & Bình luận” do TS Nguyễn Đình Bồng, phó chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam biên soạn, là công trình nghiên cứu về pháp luật đất đai Việt Nam thời kỳ 1980-2020. Cuốn sách đề cập đến bối cảnh lịch sử ra đời, nội dung Hiến pháp, Luật Đất đai, Pháp lệnh Đất đai và một số văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Tình hình thi hành pháp luật đất đai và bình luận của các chuyên gia, các nhà khoa học về pháp luật đất đai trong từng giai đoạn.

Kết cấu cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM (1980-2020) – KHẢO CỨU, gồm 4 chương về pháp luật đất đai Việt Nam các giai đoạn 1980-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020.

Phần II: PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM (1980-2020) – BÌNH LUẬN, bình luận 15 vấn đề pháp luật đất đai Việt Nam hiện nay:

 1. Chế độ sở hữu đất đai và quyền đại diện chủ sở hữu đất đai của Nhà nước
 2. Nội dung quản lí nhà nước về đất đai
 3. Điều tra cơ bản về đất đai
 4. Quy hoạch sử dụng đất
 5. Giao đất, cho thuê đất
 6. Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư
 7. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận
 8. Tài chính đất đai, giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất
 9. Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
 10. Chế độ sử dụng các loại đất
 11. Người sử dụng đất và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất
 12. Thủ tục hành chính về đất đai
 13. Giám sát thanh tra giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
 14. Cơ quan quản lí nhà nước về đất đai
 15. Hướng tới xây dựng Bộ Luật Đất đai

Phụ lục: Tổng quan pháp luật đất đai thế giới

 

Cuốn sách “Pháp luật đất đai Việt Nam (1980-2020) – Khảo cứu & Bình luận” – Nhà xuất bản Tri thức – được Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học Đất Việt Nam hỗ trợ xuất bản với mục đích cung cấp thông tin cơ bản và có hệ thống về pháp luật đất đai Việt Nam (1980-2020), phục vụ cho việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đất đai trong giai đoạn hiện nay theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngành quản lý đất đai và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

 

HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374