Home / Tin tức / DỰ ÁN “HỆ THỐNG THÔNG TIN VIỄN THÁM VÀ BẢO HIỂM CÂY TRỒNG TẠI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI, GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG TẠI VIỆT NAM” (DỰ ÁN RIICE) – NHỮNG KẾT QUẢ BAN ĐẦU

DỰ ÁN “HỆ THỐNG THÔNG TIN VIỄN THÁM VÀ BẢO HIỂM CÂY TRỒNG TẠI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI, GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG TẠI VIỆT NAM” (DỰ ÁN RIICE) – NHỮNG KẾT QUẢ BAN ĐẦU

Vũ Công Lân1, Đỗ Minh Phương1, Ngô Huy Kiên1
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

Dự án Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi, giai đoạn mở rộng tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án RIICE) được Chính phủ Thụy sỹ tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) và được Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thực hiện trong 2 năm (11/2015 – 4/2017) tại 8 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và 2 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án có mục tiêu cung cấp kịp thời thông tin sản xuất lúa gạo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp PTNT), nhằm tăng cường an ninh lương thực và giảm tính dễ tổn thương của nông dân sản xuất lúa quy mô nhỏ thông qua thiết lập hệ thống thông tin tốt hơn và tạo điều kiện cho dịch vụ tư vấn Nông thôn Mới và bảo hiểm vi mô.
Dư án có sự tham gia của các đối tác quốc tế (IRRI và Sarmap) và trong nước (Đại học Cần Thơ, Trung tâm Quốc gia Dự báo Khí tượng và Thủy văn và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT.

024 3821 0374