Home / Tin tức / ĐẤT LÂM NGHIỆP. THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

ĐẤT LÂM NGHIỆP. THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Ngô Nhật Tiến, Đỗ Đình Sâm, Hoàng Xuân Tý (trang 8-9)
Từ khoá: đất lâm nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng
Forest soil: achievement, studies and applications

024 3821 0374