Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ MÔ PHỎNG MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ MÔ PHỎNG MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

Đàm Thị Hạnh1, Hoàng Văn Hùng1, Đỗ Văn Hải1
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
TÓM TẮT
Thành phố Hạ Long là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Ninh, một trong những đô thị có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Đặc biệt có Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, hàng năm thu hút trên hai triệu khách du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghiệp và du lịch nơi đây đã và đang làm tích tụ chất thải rắn và các chất gây ô nhiễm nước. Các địa điểm như bến tàu Bãi Cháy, hệ thống Cống thoát nước CIENCO 5, chợ Hạ Long đều có chỉ tiêu TSS, dầu mỡ khoáng, amoni vướt quá mức cho phép, hiện tượng rác thải trôi nổi trên mặt nước vẫn tồn tại. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái mà còn có tác động tiêu cực đến trải nghiệm của du khách đối với một khu vực vốn chủ yếu dựa vào du lịch để phát triển. Đứng trước yêu cầu thực tiễn, nghiên cứu chất lượng nguồn nước, mô phỏng sự lan truyền ô nhiễm và đưa ra các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm nước biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý môi trường và làm cơ sở cho sự phát triển du lịch bền vững.
Từ khóa: hiện trạng, mô phỏng, ô nhiễm, nước biển, Hạ Long

Assessing current status and simulating inshore seawater infection in Ha Long city, Quang Ninh province
Dam Thi Hanh1, Hoang Van Hung1, Do Van Hai1
1 Thai Nguyen University Branch – Lao Cai campus
SUMMARY
Ha Long City is the political, administrative, economic and cultural center of Quang Ninh province, one of the fastest growing cities of the country. Especially Halong Bay has twice been recognized by UNESCO as a World Heritage Site, attracting more than two million domestic and international tourists annually. However, the development of industry and tourism here has been accumulating solid waste and water pollutants. Locations such as Bai Chay wharf, CIENCO 5 drainage system, behind the Ha Long market are TSS indicators, mineral oil, ammonium exceeded limitation, the phenomenon of waste floating on the water still exist. This not only generated a severe impact on the ecosystem but also has a negative impact on the visitor experience for a region that primarily bases on tourism to develope. Facing practical requirements, studying the quality of water resources, simulating pollution spreading and providing effective solutions to reduce marine pollution in Ha Long city of Quang Ninh province is a meaningful research in environmental management and as a basis for sustainable tourism development.
Keywords: Ha Long Bay, Sea water, Simulating, pollution spreading.

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà
Email: dongsongsao8@gmail.com
Ngày nhận bài: 3/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 20/8/2017
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017

024 3821 0374