Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC KẾT HỢP VỚI CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở XÃ SONG PHÚ, HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG

ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC KẾT HỢP VỚI CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở XÃ SONG PHÚ, HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG

Lê Quang Trí1, Văn Phạm Đăng Trí1

1Bộ môn Khoa học Đất & Quản lý Đất đai, khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ

Từ khoá:  đánh giá đất, phân tích, hệ thống canh tác, quy hoạch, sử dụng đất, Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long

 

Summary

Land evaluation and farming system analysis (LEFSA) for land use planning at Song Phu commune, Tam Binh district, Vinh Long province

The study on the combination between land evaluation and farming system analysis in linkage with multi-purposes evaluation technique in order to built up the integrated procedure so-called Land evaluation and farming system analysis (LEFSA) as basis for land use planning” was done. 6 promising land use types were selected for physical land suitability evaluation and identifying 3 land suitability zones. Results of farming system analysis, multi-purposes evaluation from different levels (farmers, local authority, provincial government) have provided the basic data to propose 10 sub-land suitability zones. Based on multi-purposes evaluation, LUT2 (double rice and fish) and LUT5 (u) were proposed as the high priority to meet the physical, socio-economic and environmental requirements. 3 farming systems models for farmers were recommended.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374