Home / Tin tức / VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA VÀ NGÀNH KHOA HỌC THỔ NHƯỠNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA VÀ NGÀNH KHOA HỌC THỔ NHƯỠNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Thái Phiên (trang 10-11)
Từ khoá: Viện Thổ nhưỡng nông hóa, ngành khoa học đất
The institute for soils and fertilizers and soil science in serving agricultural production

024 3821 0374