Home / Tin tức / VỀ VIỆC ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT – MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT – MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lê Văn Khoa, Trần Kông Tấu (trang 94-95)

Từ khoá: đào tạo, ngành khoa học đất, môi trường, Đại học tổng hợp Hà Nội

024 3821 0374