Home / Tin tức / VỀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17, BANGKOK, THÁI LAN

VỀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17, BANGKOK, THÁI LAN

Trần Kông Tấu, Phạm Quang Hà (trang 132-134)

Từ khoá:  Đại hội Khoa học đất thế giới, Bangkok

 

On the 17th world congress of soil science Bangkok, Thailand

024 3821 0374