Home / Tin tức / VỀ BẢN ĐỒ ĐẤT VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG

VỀ BẢN ĐỒ ĐẤT VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG

Tôn Thất Chiểu (trang 51-55)

Từ khoá:  bản đồ đất, sử dụng

 

Soil mapping in Vietnam and experiences on its utilization

024 3821 0374