Home / Tin tức / VAI TRÒ SINH VẬT, VI LƯỢNG TRONG NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

VAI TRÒ SINH VẬT, VI LƯỢNG TRONG NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Đỗ Ánh (trang 127-128)

Từ khoá:  vai trò, sinh vật, vi lượng, nông nghiệp

 

The role of the microorganism and microelement in contemporary agriculture

024 3821 0374