Home / Tin tức / VAI TRÒ CỦA PHÂN HÓA HỌC TRONG THÂM CANH LÚA NGẮN NGÀY TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

VAI TRÒ CỦA PHÂN HÓA HỌC TRONG THÂM CANH LÚA NGẮN NGÀY TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Nguyễn Như Hà, Vũ Hữu Yêm (trang 75-80, 97)

Từ khoá: vai trò, phân hoá học, thâm canh, lúa, lúa ngắn ngày, đất phù sa, sông Hồng

 

The role of chemical fertilizer in intensification of short duration rice on alluvial soils of Red river

024 3821 0374