Home / Tin tức / ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẤT CỦA FAO TẠI MỘT SỐ VÙNG Ở VIỆT NAM

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẤT CỦA FAO TẠI MỘT SỐ VÙNG Ở VIỆT NAM

Phùng Văn Phúc (trang 63-66)

Từ khoá: ứng dụng, phương pháp, đánh giá, đất, đánh giá đất, FAO, Việt Nam

Summary

Application of FAO soil classification system in some regions of Vietnam

 

It was applied for main crops: paddy, maize, groundnut, soybean, mung bean, cassava, sugarcane, tobacco, coffee, rubber, tea, chilly, mulberry on various types of soils.

024 3821 0374