Home / Tin tức / ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH GIỮ ẨM ĐẤT LIPOMICIN M. ĐỂ CẢI THIỆN ĐẤT VÙNG GÒ ĐỒI MÊ LINH, VĨNH PHÚC

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH GIỮ ẨM ĐẤT LIPOMICIN M. ĐỂ CẢI THIỆN ĐẤT VÙNG GÒ ĐỒI MÊ LINH, VĨNH PHÚC

Tống Kim Thuần1, Nguyễn Kiều Băng Tâm2, Đặng Thị Mai Anh1, Ngô Cao Cường2

1Viện Công nghệ sinh học

2 Khoa Môi trường, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

Từ khoá:  ứng dụng, chế phẩm vi sinh, giữ ẩm đất, Lipomicin M, cải thiện đất, đất đồi, Mê Linh, Vĩnh Phúc

 

Summary

Applying the holding moisture- bioproduct Lipomycin M to enhance water capacity of hill soil in Me Linh, Vinh Phuc

The yeat Lypomyces in bioproduct Lypomycin M are able to grow well in the hill soil and their number is 105CFU/g, higher than the control 100 times. Bioproduct Lypomycin M has safe properties for soil animal and ecosystem. The number of earthworms and soil mesofauna are enhanced in 1.5-2.0 times after 4 months in product Lipomycin M – enriched soils. Results of field experiment: product Lypomycin M are able to enhance water-holing capacity of hill soils from 10-16% in comparison with control after 30 days.

024 3821 0374