Home / Tin tức / TƯỞNG NHỚ GS. ANDRÉS AGUILAR SANTELISES (PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ)

TƯỞNG NHỚ GS. ANDRÉS AGUILAR SANTELISES (PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ)

Tran Kong Tau (trang 125)

Từ khoá:  phó chủ tịch, Hiệp hội Thổ nhưỡng quốc tế

 

On the memory of Professor Dr. Andrés Aguilar Santelises – Vice President of ISSS

024 3821 0374