Home / Tin tức / TIN VỀ VIỆC THÀNH LẬP “TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN QUẢN LÝ BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI”

TIN VỀ VIỆC THÀNH LẬP “TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN QUẢN LÝ BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI”

PV (trang 96)

Từ khoá:  trung tâm hỗ trợ nông dân, quản lý, đất đai

 

Notification on the establishment of the Farmer Support Center on Land Sustainable Management

024 3821 0374