Home / Tin tức / TIN VỀ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 CỦA TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐẤT QUỐC TẾ

TIN VỀ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 CỦA TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐẤT QUỐC TẾ

Lê Thái Bạt (trang 131)

Từ khoá: hội nghị, tổ chức bảo vệ đất quốc tế

 

Information on the 9th meeting of international soil conservation organization

024 3821 0374