Home / Tin tức / TÌM HIỂU SỐ LẦN BÓN PHÂN HÓA HỌC ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO CHO MÍA VÙNG ĐỒI LAM SƠN, THANH HOÁ

TÌM HIỂU SỐ LẦN BÓN PHÂN HÓA HỌC ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO CHO MÍA VÙNG ĐỒI LAM SƠN, THANH HOÁ

Trần Công Hạnh, Vũ Hữu Yêm (trang 134-140)

Từ khoá:  bón phân, phân hoá học, mía, đất đồi, Lam Sơn, Thanh Hoá

 

To find out chemical fertilizers application times with give high effectiveness to sugar cane in highly area of Lam Son, Thanh Hoa

024 3821 0374