Home / Tin tức / THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Thị Ngọc Ánh1, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt2
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
2Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh.
TÓM TẮT
Trong quá trình phát triển, quỹ đất dành cho phát triển đô thị, khu công nghiệp ngày càng tăng; quỹ đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp và diện tích đất dành cho nghĩa trang, nghĩa địa cũng bị ảnh hưởng, thường phải di dời sang vị trí khác, hoặc phải quy hoạch tập trung trên một diện tích nhỏ hơn. Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa ngày càng tăng, nhưng việc quy hoạch và phân bổ đất nghĩa trang, nghĩa địa tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định là chưa cân đối và hợp lý. Bằng phương pháp thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực địa, dùng ứng dụng google earth, so sánh, chuyên gia, dự báo, bài báo phân tích tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, tình hình quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa để đánh giá hiện trạng sử dụng đất nghĩa địa trên địa bàn nghiên cứu. Bên cạnh đó, bài báo dự báo nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa với mục đích tiết kiệm quỹ đất, cải thiện cảnh quan, môi trường.
Từ khóa: Đất nghĩa trang, nghĩa địa, quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất, Vân Canh.

Real status of management and use of cemetery land in Van Canh district, Binh Dinh province
Nguyen Thi Ngoc Anh1, Nguyen Thi Anh Nguyet2
1Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry
2 People’s Committee of Van Canh district
SUMMARY
In the process of development, land for urban and industrial zone is increasing. Agricultural land is narrowed and land for cemetery must be relocated to other location, or be shrinked on a smaller area. While the demand for cemetery/graveyard is increasing, the planning and allocation of cemetery and graveyard land is not balanced and reasonable in Van Canh district. The applied methods such as field surveys, experts interview, forecast methods and google earth to assess the current status of cemetery land. Besides, the article has forecasted the need of cemetery land for the purpose of saving land, and improving the landscape and environment.
Keywords: Cemetery, land use and planning, Van Canh.
Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 15/7/2019
Ngày duyệt đăng: 17/7/2019

024 3821 0374