Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ BẰNG TIẾNG ANH (SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17, BANGKOK, THAILAND, 2002

THÔNG TIN VỀ VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ BẰNG TIẾNG ANH (SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17, BANGKOK, THAILAND, 2002

Trần Kông Tấu (trang 196)

 

Announcement on papers to be admitted for Vietnam Soil Science Journal (English version) to welcome to the 17th World Congress of International Soil Science Society, Bangkok, Thailand, 2002

024 3821 0374