Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ BẰNG TIẾNG ANH (SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17, BANGKOK, THAILAND, 2002

THÔNG TIN VỀ VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ BẰNG TIẾNG ANH (SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17, BANGKOK, THAILAND, 2002

Trần Kông Tấu (trang 196)

 

Announcement on papers to be admitted for Vietnam Soil Science Journal (English version) to welcome to the 17th World Congress of International Soil Science Society, Bangkok, Thailand, 2002

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374